skip to main content

Langue des données

حوكمة الأراضي > قانون الأرض > قانون الملكية
TERME PRÉFÉRENTIEL

Date de création: 2020-04-27T18:55:42Z

قانون الملكية  
DÉFINITION
 • Derecho inmobiliario, es el conjunto de disposiciones que se refieren a la administración, traspaso y conservación de inmuebles.

  Date de création: 27‏/4‏/2020

  (es)
 • Le droit immobilier comprend l' ensemble des dispositions qui se rapportent à la gestion, à la transmission et à la conservation des immeubles.

  Date de création: 27‏/4‏/2020

  (fr)
 • Luật về quyền sở hữu gồm các điều luật quy định về vấn đề tài sản, việc sử dụng, sở hữu, điều chỉnh và chuyển nhượng. Theo đó, luật về quyền sở hữu áp dụng đối với cả bất động sản và tài sản cá nhân, khác với luật đất đai chỉ áp dụng đối với bất động sản.

  Date de création: 5‏/7‏/2016

  (vi)
 • O direito imobiliário inclui todas as disposições que se relacionam com a gestão, transmissão e conservação de imóveis.

  Date de création: 5‏/7‏/2016

  (pt)
 • Property law is the generic term within which falls the legal framework dealing with property, its use, ownership, regulation and disposition. As such, property law applies both to real property and personal property, and is distinguished from land law which applies only to real property.

  Date de création: 27‏/4‏/2020

  (en)
 • กฎหมายทรัพย์สิน คือ บทบัญญัติชนิดหนึ่งที่อยู่ในกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน การใช้สอย ความเป็นเจ้าของ กฎกติกา และการจัดการ ซึ่งกฎหมายทรัพย์สินสามารถใช้ได้ทั้งทรัพย์สินที่มีอยู่จริง ทรัพย์สินส่วนบุคคล และต่างจากกฎหมายที่ดินที่ใช้กับทรัพย์สินที่มีอยู่จริงเท่านั้น

  Date de création: 5‏/7‏/2016

  (th)
 • ပစ္စည်းဥပဒေဆိုသည်မှာယေဘုယျအသုံးအနှုူန်းဖြစ်ပြီး၊ပစ္စည်း၊၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်း၊ပိုင်ဆိုင်မှု၊ထိန်းချုပ်မှုနှင့်လွှဲပြောင်းခြင်းတို့နှုင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။ဤသို့အားဖြင့်ပစ္စည်းဥပဒေသည်အိမ်ယာ၊မြေယာစသောထာဝရပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်ကိုယ်ရေးပစ္စည်းနှစ်မျိုးစလုံးကိုရည်ညွှန်းပြီးမြေယာကဲ့သို့သောထာဝရပစ္စည်းကိုသာရည်ညွှန်းသည့်မြေယာဥပဒေနှင့်ကွဲပြားခြားနားပါသည်

  Date de création: 5‏/7‏/2016

  (my)
 • ច្បាប់កម្មសិទ្ធិ គឺជាពាក្យទូទៅ ទាក់ទងនឹងក្របខណ្ឌច្បាប់ដែលដោះស្រាយជាមួយទ្រព្យ ការប្រើប្រាស់ កម្មសិទ្ធិ ការគ្រប់គ្រង និង ការចាត់ចែង។ ដូចនេះ ច្បាប់កម្មសិទ្ធិ អនុវត្តទាំងអចលនទ្រព្យ និងចលនទ្រព​ ហើយខុសប្លែកពីច្បាប់ភូមិបាល ដែលអនុវត្តតែចំពោះអចលនទ្រព្យប៉ុណ្ណោះ ។

  Date de création: 5‏/7‏/2016

  (km)
CONCEPT GÉNÉRIQUE
TRADUCTIONS

Date de création: 2020-03-24T16:57:46.908+01:00

Eigentumsrecht

الألمانية

Date de création: 2015-08-28T07:40:10Z

Date de dernière modification: 2015-10-08T17:10:08Z

skos:notation: da192f3f

майнове право

الأوكرانية

Date de création: 2015-03-09T14:18:42Z

Date de dernière modification: 2015-03-10T01:39:12Z

skos:notation: da192f3f

derecho inmobiliario

الإسبانية

Date de création: 2015-03-09T14:17:44Z

Date de dernière modification: 2015-03-10T01:39:12Z

skos:notation: da192f3f

property law

الإنجليزية

Date de création: 2018-03-07T14:41:59Z

Date de dernière modification: 2018-03-12T09:07:27Z

Diritto di proprietà

الإيطالية

Date de création: 2016-07-05T08:20:37

Direito imobiliário

البرتغالية

Date de création: 2016-07-05T08:20:37

မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေ

البورمية

Date de création: 2016-07-05T08:20:37

กฎหมายทรัพย์สิน

التايلاندية

Date de création: 2020-03-16T12:10:07.582+01:00

mülkiyet hukuku

التركية

Date de création: 2016-04-20T08:46:08Z

Date de dernière modification: 2016-07-11T20:58:27Z

vlastnické právo

التشيكية

Date de création: 2016-07-05T08:20:37

ច្បាប់កម្មសិទ្ធិ

الخميرية

Date de création: 2019-08-26T10:20:37

sheria ya mali

السواحلية

Date de création: 2015-03-09T14:18:20Z

Date de dernière modification: 2015-03-10T01:39:12Z

skos:notation: da192f3f

droit immobilier

الفرنسية

Date de création: 2016-07-05T08:20:37

luật về quyền sở hữu

الفيتنامية

For developers (Semantic Web information)

URI
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_da192f3f
Télécharger ce concept :
RDF/XML TURTLE JSON-LD Date de création 9‏/3‏/2015, dernière modification le 27‏/4‏/2020