skip to main content

Content language

حوكمة الأراضي > قانون الأرض > قانون الملكية
PREFERRED TERM

Created: 2020-04-27T18:55:42Z

قانون الملكية  
DEFINITION
  • Derecho inmobiliario, es el conjunto de disposiciones que se refieren a la administración, traspaso y conservación de inmuebles. (es)
  • Le droit immobilier comprend l' ensemble des dispositions qui se rapportent à la gestion, à la transmission et à la conservation des immeubles. (fr)
  • Luật về quyền sở hữu gồm các điều luật quy định về vấn đề tài sản, việc sử dụng, sở hữu, điều chỉnh và chuyển nhượng. Theo đó, luật về quyền sở hữu áp dụng đối với cả bất động sản và tài sản cá nhân, khác với luật đất đai chỉ áp dụng đối với bất động sản. (vi)
  • O direito imobiliário inclui todas as disposições que se relacionam com a gestão, transmissão e conservação de imóveis. (pt)
  • Property law is the generic term within which falls the legal framework dealing with property, its use, ownership, regulation and disposition. As such, property law applies both to real property and personal property, and is distinguished from land law which applies only to real property. (en)
  • กฎหมายทรัพย์สิน คือ บทบัญญัติชนิดหนึ่งที่อยู่ในกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน การใช้สอย ความเป็นเจ้าของ กฎกติกา และการจัดการ ซึ่งกฎหมายทรัพย์สินสามารถใช้ได้ทั้งทรัพย์สินที่มีอยู่จริง ทรัพย์สินส่วนบุคคล และต่างจากกฎหมายที่ดินที่ใช้กับทรัพย์สินที่มีอยู่จริงเท่านั้น (th)
  • ပစ္စည်းဥပဒေဆိုသည်မှာယေဘုယျအသုံးအနှုူန်းဖြစ်ပြီး၊ပစ္စည်း၊၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်း၊ပိုင်ဆိုင်မှု၊ထိန်းချုပ်မှုနှင့်လွှဲပြောင်းခြင်းတို့နှုင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။ဤသို့အားဖြင့်ပစ္စည်းဥပဒေသည်အိမ်ယာ၊မြေယာစသောထာဝရပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်ကိုယ်ရေးပစ္စည်းနှစ်မျိုးစလုံးကိုရည်ညွှန်းပြီးမြေယာကဲ့သို့သောထာဝရပစ္စည်းကိုသာရည်ညွှန်းသည့်မြေယာဥပဒေနှင့်ကွဲပြားခြားနားပါသည် (my)
  • ច្បាប់កម្មសិទ្ធិ គឺជាពាក្យទូទៅ ទាក់ទងនឹងក្របខណ្ឌច្បាប់ដែលដោះស្រាយជាមួយទ្រព្យ ការប្រើប្រាស់ កម្មសិទ្ធិ ការគ្រប់គ្រង និង ការចាត់ចែង។ ដូចនេះ ច្បាប់កម្មសិទ្ធិ អនុវត្តទាំងអចលនទ្រព្យ និងចលនទ្រព​ ហើយខុសប្លែកពីច្បាប់ភូមិបាល ដែលអនុវត្តតែចំពោះអចលនទ្រព្យប៉ុណ្ណោះ ។ (km)
BROADER CONCEPT
IN OTHER LANGUAGES

Created: 2016-07-05T08:20:37

မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေ

Burmese

Created: 2016-04-20T08:46:08Z

Last modified: 2016-07-11T20:58:27Z

vlastnické právo

Czech

Created: 2015-03-09T14:17:44Z

Last modified: 2015-03-10T01:39:12Z

skos:notation: da192f3f

property law

English

Created: 2015-03-09T14:18:20Z

Last modified: 2015-03-10T01:39:12Z

skos:notation: da192f3f

droit immobilier

French

Created: 2020-03-24T16:57:46.908+01:00

Eigentumsrecht

German

Created: 2018-03-07T14:41:59Z

Last modified: 2018-03-12T09:07:27Z

Diritto di proprietà

Italian

Created: 2016-07-05T08:20:37

ច្បាប់កម្មសិទ្ធិ

Khmer

Created: 2016-07-05T08:20:37

Direito imobiliário

Portuguese

Created: 2015-03-09T14:18:42Z

Last modified: 2015-03-10T01:39:12Z

skos:notation: da192f3f

derecho inmobiliario

Spanish

Created: 2019-08-26T10:20:37

sheria ya mali

Swahili

Created: 2016-07-05T08:20:37

กฎหมายทรัพย์สิน

Thai

Created: 2020-03-16T12:10:07.582+01:00

mülkiyet hukuku

Turkish

Created: 2015-08-28T07:40:10Z

Last modified: 2015-10-08T17:10:08Z

skos:notation: da192f3f

майнове право

Ukrainian

Created: 2016-07-05T08:20:37

luật về quyền sở hữu

Vietnamese

For developers (Semantic Web information)

URI
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_da192f3f
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 9‏/3‏/2015, last modified 27‏/4‏/2020