skip to main content

Content language

land governance > land law
PREFERRED TERM

Created: 2015-03-06T15:09:10Z

Last modified: 2015-03-09T21:20:16Z

skos:notation: 573abb9f

land law  
DEFINITION
 • Derecho de tierras o derecho agrario, desde el punto di vista estrictamente jurídico, es el conjunto de disposiciones y reglas relativas al acceso de tierras, y de su administración.

  Created: 4/27/20

  (es)
 • Direito fundiário é o corpo da lei referente ao solo, à sua posse e ao seu uso, quer urbano quer rural.

  Created: 7/5/16

  (pt)
 • Droit foncier, concerne le corps de lois ayant trait au sol, à sa propriété, à sa utilisation.

  Created: 4/27/20

  (fr)
 • Land law is the body of law dealing with land, its definition, ownership and use whether urban or rural.

  Created: 4/27/20

 • Luật về đất đai là luật quy định các vấn đề liên quan đến đất đai, trong đó có các định nghĩa, quy định về chế độ sở hữu và quyền sử dụng đất đai, cả ở thành thị và nông thôn

  Created: 7/5/16

  (vi)
 • กฎหมายที่ดิน คือ ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ทั้งคำนิยาม ความเป็นเจ้าของ และการใช้สอยไม่ว่าจะอยู่ในเขตเมืองหรือเขตชนบท

  Created: 7/5/16

  (th)
 • မြေယာဥပဒေသည်မြေယာနှင့်၎င်း၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်မြို့ပြသို့မဟုတ်ကျေးလက်အတွက်အသုံးပြုခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောပင်မဥပဒေဖြစ်ပါသည်။

  Created: 7/5/16

  (my)
 • ច្បាប់ភូមិបាល គឺជាបណ្តុំច្បាប់ ដោះស្រាយជាមួយនឹងដីធ្លី ដូចជា និយមន័យ កម្មសិទ្ធិ និង ការប្រើប្រាស់ដីក្រុង ឬ ជនបទ។

  Created: 7/5/16

  (km)
BROADER CONCEPT
IN OTHER LANGUAGES

Created: 2020-04-27T18:55:42Z

قانون الأرض

Arabic

Created: 2016-07-05T08:20:37

မြေယာဥပဒေ

Burmese

Created: 2015-05-04T14:44:52Z

Last modified: 2015-05-06T22:25:58Z

skos:notation: 573abb9f

pozemkové právo

Czech

Created: 2015-03-06T15:09:49Z

Last modified: 2015-03-09T21:20:16Z

skos:notation: 573abb9f

loi foncière

French

Created: 2015-03-06T15:10:17Z

Last modified: 2015-03-09T21:20:15Z

skos:notation: 241ec747

droit foncier

Created: 2019-04-04T17:42:52.363+02:00

Landnutzungsrechte

German

Created: 2020-06-17T10:17:42Z

भूमि कानून

Hindi

Created: 2018-01-30T13:43:00Z

Last modified: 2018-01-30T14:44:09Z

Diritto fondiario

Italian

Created: 2016-07-05T08:20:37

ច្បាប់ភូមិបាល​

Khmer

Created: 2016-07-05T08:20:37

Last modified: 2021-06-16T21:24:42Z

direito fundiário

Portuguese

Created: 2020-09-23T11:28:14

drept funciar

Romanian

Created: 2020-01-14T15:30:47.27+01:00

земельное право

Russian

Created: 2021-01-26T10:12:53

земљишни закон

Serbian

Created: 2015-03-06T15:10:45Z

Last modified: 2021-09-23T15:18:01

skos:notation: 573abb9f

Derecho agrario

Spanish

Created: 2015-03-06T15:10:56Z

Last modified: 2021-09-23T15:18:12

skos:notation: 7a7c2461

Derecho de tierras

Created: 2019-08-26T10:20:37

sheria ya ardhi

Swahili

Created: 2016-07-05T08:20:37

กฎหมายที่ดิน

Thai

Created: 2020-09-04T13:45:11

arazi hukuku

Turkish

Created: 2019-04-24T14:46:04.563+02:00

arazi yasası

Created: 2019-04-24T14:43:45.427+02:00

Last modified: 2020-09-09T16:00:07

toprak kanunu

Created: 2016-07-05T08:20:37

luật đất đai

Vietnamese

For developers (Semantic Web information)

URI
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_573abb9f
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 3/6/15, last modified 6/16/21
EXACTLY MATCHING CONCEPTS