skip to main content

Content language

PREFERRED TERM

Created: 1981-01-09T00:00:00Z

skos:notation: 6151

poverty  
DEFINITION
 • Nghèo đói là tình trạng mà ở đó các cá nhân không có khả năng duy trì một mức sống tối thiểu, chẳng hạn không có khả năng mua quần áo, lương thực hay nhà ở. Ngưỡng nghèo đói khác nhau tùy từng quốc gia

  Created: 7/5/16

  (vi)
 • Pobreza é uma situação em que um indivíduo não é capaz de adquirir recursos para um padrão de vida adequado, ou seja, sem recursos para comprar roupas, alimentos ou abrigo. O nível pode variar de país para país.

  Created: 7/5/16

  (pt)
 • The situation in which an individual is not able to afford an adequate standard of living, i.e. not able to buy clothing, food or shelter. The level may vary from country to country.
 • สถานการณ์ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่สามารถที่จะเข้าถึงมาตรฐานในการใช้ชีวิต เช่น ไม่สามารถซื้อเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่พักอาศัย ระดับต่างๆ ของความยากจนเหล่านี้อาจจะแบ่งออกเป็นประเทศๆ

  Created: 7/5/16

  (th)
 • ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအလိုုက်လုံလောက်သောလူနေမှုအဆင့်အတန်းတစ်ရပ်ကိုငွေကြေးအရမတတ်နိုင်သောအခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ဆိုလိုသည်မှာ၊အဝတ်အစား၊အစားအစာသို့မဟုတ်နေထိုင်ရန်အခန်းဝယ်ယူရန်မတတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဆင်းရဲမွဲတေမှုအဆင့်သည်နိုင်ငံအလိုက်ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။

  Created: 7/5/16

  (my)
 • ស្ថានភាពដែលបុគ្គលម្នាក់មិនមានលទ្ធភាពទទួលបានកម្រិតជីវភាពរស់នៅសមរម្យ ដូចជា មិនមានលទ្ធភាពទិញសម្លៀកបំពាក់ ម្ហូបអាហារ ឬ ជម្រក ជាដើម។ កម្រិតភាពក្រីក្រ អាចប្រែប្រួលទៅតាមប្រទេស។

  Created: 7/5/16

  (km)
BROADER CONCEPT
IN OTHER LANGUAGES

Created: 2007-04-20T00:00:00Z

skos:notation: 6151

فقر

Arabic

Created: 2016-07-05T08:20:37

ဆင်းရဲမွဲတေမှု

Burmese

Created: 2002-12-12T00:00:00Z

skos:notation: 6151

贫穷

Chinese

Created: 2005-12-16T00:00:00Z

skos:notation: 6151

chudoba

Czech

Created: 1981-01-21T00:00:00Z

Last modified: 2021-05-24T17:34:42Z

skos:notation: 6151

pauvreté

French

Created: 2016-06-28T06:36:36

სიღარიბე

Georgian

Created: 1996-12-24T00:00:00Z

skos:notation: 6151

Armut

German

Created: 1981-01-09T00:00:00Z

skos:notation: 6151

निर्धनता

Hindi

Created: 2006-12-06T00:00:00Z

skos:notation: 6151

szegénység

Hungarian

Created: 2006-12-18T00:00:00Z

skos:notation: 6151

Povertà

Italian

Created: 2005-08-09T00:00:00Z

skos:notation: 6151

貧困

Japanese

Created: 2016-07-05T08:20:37

ភាពក្រីក្រ

Khmer

Created: 2009-12-02T00:00:00Z

skos:notation: 6151

빈곤

Korean

Created: 2005-12-16T00:00:00Z

skos:notation: 6151

ຄວາມທຸກຍາກ

Lao

Created: 2017-08-18T10:21:04Z

Last modified: 2017-08-18T12:50:50Z

fattigdom

Norwegian Bokmål

Created: 2007-04-20T00:00:00Z

skos:notation: 6151

فقر

Persian

Created: 2006-12-19T00:00:00Z

skos:notation: 6151

Ubóstwo

Polish

Created: 1998-08-04T00:00:00Z

Last modified: 2021-06-16T21:24:42Z

skos:notation: 6151

pobreza

Portuguese

Created: 2018-02-25T19:31:58Z

Last modified: 2018-02-27T08:55:54Z

sărăcie

Romanian

Created: 2009-02-11T00:00:00Z

skos:notation: 6151

бедность

Russian

Created: 2005-12-16T00:00:00Z

skos:notation: 6151

chudoba

Slovak

Created: 1981-01-23T00:00:00Z

skos:notation: 6151

Pobreza

Spanish

Created: 2019-08-26T10:20:37

umasikini

Swahili

Created: 2016-07-05T08:20:37

ความยากจน

Thai

Created: 2011-11-20T20:21:29Z

Last modified: 2013-08-27T21:06:03Z

skos:notation: 6151

yoksulluk

Turkish

Created: 2016-07-05T08:20:37

nghèo đói

Vietnamese

For developers (Semantic Web information)

URI
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6151
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 11/20/11, last modified 6/16/21
BROADER MATCHING CONCEPTS
CLOSELY MATCHING CONCEPTS
dbpedia.org
EXACTLY MATCHING CONCEPTS
STW Thesaurus for Economics
eurovoc.europa.eu
أوضاع إجتماعية ومساواة