skip to main content

Content language

PREFERRED TERM

Created: 1981-01-09T00:00:00Z

skos:notation: 2807

farming systems  
DEFINITION
 • Different types of farming and methods of cultivation, e.g. shifting cultivation systems, ley systems, systems with permanent upland cultivation, fallow systems, grazing systems and systems with perennial crops.
 • Nông nghiệp, hay còn được hiểu là hệ thống nông nghiệp, gồm các hình thái nông nghiệp và các phương thức canh tác khác nhau, chẳng hạn, các hệ thống du canh, luân canh, định canh trên đất dốc, lưu canh, chăn thả gia súc, trồng cây lâu năm.

  Created: 7/5/16

  (vi)
 • Sistemas de exploração agrícola são diferentes tipos de uso da terra com grande variabilidade e grau de complexidade quanto ao número e tipo de culturas praticadas (monocultura vs. policultura), grau tecnológico (intensivo vs. extensivo), dimensão da propriedade (latifúndio vs. minifúndio), de regime hídrico (sequeiro vs. regadio), de finalidade (subsistência, de mercado, alimentar, industrial),de práticas culturais (convencional, biológica ou orgânica, agroecológica, etc.), podendo assumir combinações produtivas agro-pastoris, agroflorestais, agroindustriais, de entre outras.

  Created: 7/5/16

  (pt)
 • รูปแบบต่างๆ ของการทำการเกษตรและวิธีการเพาะปลูก เช่น ระบบการการเพาะปลูกแบบหมุนเวียน ระบบการปลูกพืชอาหารสัตว์สลับพืชไร่ ระบบการปลูกพืชถาวรบนพื้นที่สูง ระบบการไถคราด ระบบทุ่งเลี้ยงสัตว์ และระบบการเพาะปลูกในเขตป่าถาวร

  Created: 7/5/16

  (th)
 • စိုက်ပျိုးမွေးမြူခြင်းပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်ထွန်ယက်စိုုက်ပျိုးနည်းအမျိုးမျိုး၊ဥပမာ၊ရွှေ့ပြောင်းစိုုက်ပျိုးရေးစနစ်များ၊စားကျက်မြေနှင့်စိုက်ပျိုးမြေအလှည့်ကျ(ယာယီ)စိုက်ပျိုးစနစ်များ၊(မပြောင်းလဲသော)ရေရှည်တောင်ယာထွန်ယက်စိုက်ပျိုးရေးစနစ်များ၊ပလပ်မြေစနစ်များ၊စားကျက်မြေစီမံမှုစနစ်များနှင့်နှစ်နှစ်ခံသီးနှံပင်များဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးစနစ်များ

  Created: 7/5/16

  (my)
 • ប្រភេទផ្សេងៗគ្នានៃរបរកសិកម្ម និង វិធីសាស្រ្តនៃការបង្ករបង្កើនផល ឧទាហរណ៍ ការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធបង្ករបង្កើនផល ប្រព័ន្ធដំណាំឆ្លាស់ ប្រព័ន្ធដាំដុះលើដីខ្ពង់រាបអចិន្រ្តៃយ៍ ប្រព័ន្ធរក្សាជីវជាតិដី ប្រព័ន្ធដីវាលស្មៅ និងប្រព័ន្ធដំណាំជាប់លាប់។

  Created: 7/5/16

  (km)
ENTRY TERMS
 • Created: 1981-01-26T00:00:00Z

  skos:notation: 8680

  agricultural systems
 • Created: 1981-01-26T00:00:00Z

  skos:notation: 10753

  farming
 • Created: 1989-10-05T00:00:00Z

  skos:notation: 28974

  types of farming
IN OTHER LANGUAGES

Created: 2002-12-12T00:00:00Z

skos:notation: 2807

أنظمة زراعية

Arabic

Created: 2016-07-05T08:20:36

စိုက်ပျိုးရေး

Burmese

Created: 2002-12-12T00:00:00Z

skos:notation: 2807

农业系统

Chinese

Created: 2002-12-12T00:00:00Z

skos:notation: 8680

耕作系统

Created: 2002-12-12T00:00:00Z

skos:notation: 28974

耕作类型

Created: 2003-03-27T00:00:00Z

skos:notation: 2807

systémy hospodaření

Czech

Created: 2003-03-27T00:00:00Z

skos:notation: 8680

zemědělské systémy

Created: 2003-03-27T00:00:00Z

skos:notation: 10753

hospodaření

Created: 2003-03-27T00:00:00Z

skos:notation: 28974

způsoby hospodaření

Created: 2018-07-06T09:42:34Z

Last modified: 2018-07-06T16:00:05Z

landbouwsystemen

Dutch

Created: 1981-01-21T00:00:00Z

skos:notation: 2807

Système d'exploitation agricole

French

Created: 1989-10-05T00:00:00Z

skos:notation: 28974

Type d'agriculture

Created: 1996-12-24T00:00:00Z

Last modified: 2013-02-25T18:54:54Z

skos:notation: 2807

Betriebssystem

German

Created: 1997-05-21T00:00:00Z

Last modified: 2013-02-25T18:54:54Z

skos:notation: 28974

Landwirtschaftliches System

Created: 1997-03-11T00:00:00Z

Last modified: 2013-02-25T18:54:54Z

skos:notation: 8680

Landwirtschaftliches Betriebssystem

Created: 1997-05-21T00:00:00Z

Last modified: 2013-02-25T18:54:54Z

skos:notation: 10753

Landbau

Created: 1981-01-09T00:00:00Z

skos:notation: 2807

कृषि विधियाँ

Hindi

Created: 1981-01-26T00:00:00Z

skos:notation: 8680

कृषि तंत्र

Created: 1981-01-26T00:00:00Z

skos:notation: 10753

खेती

Created: 1989-10-05T00:00:00Z

skos:notation: 28974

खेती के प्रकार

Created: 2006-12-06T00:00:00Z

skos:notation: 2807

gazdálkodási rendszer

Hungarian

Created: 2006-12-06T00:00:00Z

skos:notation: 8680

mezõgazdasági rendszer

Created: 2006-12-06T00:00:00Z

skos:notation: 10753

gazdálkodás

Created: 2006-12-06T00:00:00Z

skos:notation: 28974

mezõgazdasági üzemtípus

Created: 2006-12-18T00:00:00Z

skos:notation: 2807

Sistemi produttivi aziendali

Italian

Created: 2007-03-08T00:00:00Z

skos:notation: 10753

Attività agricola

Created: 2006-12-18T00:00:00Z

skos:notation: 8680

Sistemi agricoli

Created: 2007-01-08T00:00:00Z

skos:notation: 28974

Tipi di attività agricola

Created: 2005-08-09T00:00:00Z

skos:notation: 2807

農業経営方式

Japanese

Created: 2005-08-09T00:00:00Z

skos:notation: 28974

営農類型、農業経営形態

Created: 2005-08-09T00:00:00Z

skos:notation: 8680

農業システム

Created: 2005-08-09T00:00:00Z

skos:notation: 10753

営農

Created: 2016-07-05T08:20:36

របរកសិកម្ម

Khmer

Created: 2009-12-02T00:00:00Z

skos:notation: 2807

영농체계

Korean

Created: 2009-12-02T00:00:00Z

skos:notation: 10753

영농

Created: 2009-12-02T00:00:00Z

skos:notation: 8680

농경방식

Created: 2005-12-16T00:00:00Z

skos:notation: 2807

ລະບົບຜະລິດກະສິກຳ

Lao

Created: 2005-12-16T00:00:00Z

skos:notation: 28974

ຊະນິດຂອງຟາມ

Created: 2005-12-16T00:00:00Z

skos:notation: 10753

ການເຮັດຟາມ

Created: 2007-04-20T00:00:00Z

skos:notation: 2807

نظام‌های مزرعه‌داری

Persian

Created: 2007-04-20T00:00:00Z

skos:notation: 10753

مزرعه‌داري

Created: 2007-04-20T00:00:00Z

skos:notation: 28974

انواع زراعت

Created: 2007-04-20T00:00:00Z

skos:notation: 8680

نظام‌هاي كشاورزي

Created: 2006-12-19T00:00:00Z

skos:notation: 2807

Systemy rolnicze

Polish

Created: 2006-12-19T00:00:00Z

skos:notation: 10753

Gospodarka rolna

Created: 2006-12-19T00:00:00Z

skos:notation: 8680

Systemy gospodarowania

Created: 2006-12-19T00:00:00Z

skos:notation: 28974

Typ gospodarowania

Created: 1998-08-04T00:00:00Z

skos:notation: 2807

Sistema de exploração agrícola

Portuguese

Created: 1998-08-04T00:00:00Z

skos:notation: 8680

Sistema agrícola

Created: 1998-08-04T00:00:00Z

skos:notation: 28974

Tipo de agricultura

Created: 2016-09-29T06:48:12Z

Last modified: 2017-03-15T12:48:44Z

sisteme de agricultură

Romanian

Created: 2016-09-29T09:58:30Z

Last modified: 2017-03-15T12:49:00Z

sisteme de exploatare agricolă

Created: 2009-02-24T00:00:00Z

skos:notation: 2807

системы ведения сельского хозяйства

Russian

Created: 2009-02-24T00:00:00Z

skos:notation: 8680

сельскохозяйственные системы

Created: 2009-02-24T00:00:00Z

skos:notation: 10753

ведение сельского хозяйства

Created: 2009-02-24T00:00:00Z

skos:notation: 28974

типы сельскохозяйственного производства

Created: 2005-12-16T00:00:00Z

skos:notation: 2807

systémy hospodárenia

Slovak

Created: 2005-12-16T00:00:00Z

skos:notation: 10753

hospodárenie

Created: 2005-12-16T00:00:00Z

skos:notation: 28974

spôsoby hospodárenia

Created: 2005-12-16T00:00:00Z

skos:notation: 8680

poľnohospodárske systémy

Created: 1981-01-23T00:00:00Z

skos:notation: 2807

Sistemas de explotación

Spanish

Created: 1989-10-05T00:00:00Z

skos:notation: 28974

Formas de explotación agraria

Created: 2019-08-26T10:20:37

mfumo wa kilimo

Swahili

Created: 2012-02-03T16:37:21Z

Last modified: 2012-02-03T16:37:21Z

skos:notation: 2807

సేద్యపు వ్యవస్థలు

Telugu

Created: 2012-02-03T16:36:00Z

Last modified: 2012-02-03T16:36:00Z

skos:notation: 8680

వ్యవసాయ వ్యవస్థలు

Created: 2012-02-03T17:03:20Z

Last modified: 2012-02-03T17:03:20Z

skos:notation: 28974

సేద్యపు విధానాలు

Created: 2012-02-03T16:37:18Z

Last modified: 2012-02-03T16:37:18Z

skos:notation: 10753

సేద్యం

Created: 2005-08-19T00:00:00Z

skos:notation: 2807

ระบบการทำฟาร์ม

Thai

Created: 2005-08-19T00:00:00Z

skos:notation: 8680

ระบบเกษตรกรรม

Created: 2016-07-05T08:20:36

Last modified: 2017-08-18T12:50:49Z

การทำการเกษตร

Created: 2005-08-19T00:00:00Z

skos:notation: 28974

ชนิดของการทำฟาร์ม

Created: 2005-08-19T00:00:00Z

skos:notation: 10753

การทำฟาร์ม

Created: 2011-11-20T20:09:14Z

Last modified: 2018-02-06T15:48:34Z

skos:notation: 2807

tarım sistemi

Turkish

Created: 2011-11-20T20:32:17Z

Last modified: 2013-08-27T17:46:54Z

skos:notation: 10753

rençberlik

Created: 2011-11-20T20:55:31Z

Last modified: 2013-08-27T17:46:55Z

skos:notation: 1339129924571

çiftçilik tipi

Created: 2011-11-20T20:28:27Z

Last modified: 2018-02-06T15:48:34Z

skos:notation: 1339129924582

tarımsal sistem

Created: 2011-11-20T20:55:31Z

Last modified: 2013-08-27T17:46:54Z

skos:notation: 28974

çiftçilik türü

Created: 2011-11-20T20:32:17Z

Last modified: 2013-08-27T17:46:54Z

skos:notation: 1339129924594

çiftçilik

Created: 2011-11-20T20:28:27Z

Last modified: 2018-02-06T15:48:33Z

skos:notation: 8680

çiftçilik sistemi

Created: 2014-09-14T19:32:26Z

Last modified: 2015-01-26T20:36:21Z

skos:notation: 2807

системи землеробства

Ukrainian

Created: 2014-09-14T19:36:10Z

Last modified: 2015-01-26T20:36:22Z

skos:notation: 2807

системи ведення фермерського господарства

Created: 2016-07-05T08:20:36

nông nghiệp

Vietnamese

For developers (Semantic Web information)

URI
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2807
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 2/3/12, last modified 3/5/20
BROADER MATCHING CONCEPTS
EXACTLY MATCHING CONCEPTS
STW Thesaurus for Economics
Farms and Farming Systems
eurovoc.europa.eu
NARROWER MATCHING CONCEPTS