Hopp til hovudinnhaldet

Søk i ordtilfang

Innhaldsspråk

Vokabularinformasjon


Tittel

LandVoc - the Linked Land Governance Thesaurus

Beskriving

LandVoc is a thesaurus covering concepts related to land governance, facilitated by the Land Portal Foundation.

Sist endra

Thursday, February 2, 2023 08:24:42

URI

http://landvoc.org/landvoc

Tal på ressursar etter type

TypeTal

Termar etter språk

Språk Tilrådde termar Alternative termar Gøymde termar